משה פרחי

מאמן מקצועי לנהיגה מתקדמת

052-2777273

moshe.farhi@gmail.com

רכיבה מתקדמת 1
רכיבה מתקדמת 2
להיות מאסטר בפניות
סדנת בלימות חירום בכביש רטוב!
עוברים לרכיבת חורף